Å lyde Gud
Som en kristen, er det flere måter å lyde Gud på som vil være til hjelp for din åndelige vekst. Husk at å adlyde Gud ikke på noen måte er å snakke om gode gjerninger eller på noen måte å prøve å oppnå ekstra gunst hos Gud. Gud elsker oss selv om vi noen ganger ikke strekker til.

Å lyde Gud er til vår fordel, ikke Guds. Når vi adlyder Guds Ord, blir vi faktisk velsignet selv. Gud er ikke oppe i himmelen og rister på hodet og sier "Fy, fy," når vi er ulydige. Han er heller lei seg fordi Han vet at vi får problemer hvis vi fortsetter å bryte Hans retningslinjer som er ment til vårt beste.

Noen rettningslinjer:
1 Elske Gud og ha Gud på førsteprioritet
2 Lese bibelen og gjøre det man leser
3 Ta tid i bønn
4 Skille seg av med synd i sitt liv
5 Tilhøre en god menighet
6 La seg døpe
7 Fortelle andre om Jesus
Stacks Image 747