Vi grunner vår tro på fakta

Hva om vi tviler på om vi er født på nytt eller ikke?
Fiendens taktikk er å skape tvil om forandringen som Gud har gjort i ditt hjerte. Han vil prøve å sende tvilstanker for å overbevise deg om at du ikke er født på nytt. En dag tror du at du er frelst, neste dag tror du det ikke; derfor forstår du at ditt sinn ikke er godt å dømme ut fra. Fienden prøver også å få deg til å føle det som om du ikke er frelst. En dag føler du deg virkelig født på nytt, den neste dagen føler du det ikke. Dine følelser og forskjellige opplevelser er altså ikke det du skal bygge på.

Hvordan kan du vite om du er en sann, gjenfødt kristen? Hvordan vet du at du har evig liv? Hvordan skal du slå tilbake når fienden angriper dine tanker og følelser?
Det første du trenger å vite, er at tryggheten om din frelse er grunnet på autoriteten i Guds ord, ikke på din forstand.

Du må gå på fakta. Fakta forandrer seg ikke. Hva er fakta? Guds ord inneholder de uforanderlige fakta. Guds ord er den eneste kilden til stabilitet i ditt kristenliv. Gud kjenner alle fakta, Hans ord inneholder fakta. Tro er å stole på Gud og Hans ord. Vi må ikke gjøre oss avhengig av følelser eller tanker for å bli frelst, vi er frelst ved å stole på Gud.
Stacks Image 419