Sesjon 3
Start med å se videoen
Hvordan utvikler jeg mitt forhold til Gud
Gå videre med å klikke på ONLINE LESING ikonet. Når du er ferdig med lesingen så avslutter du ved å svare på spørsmålene i den online testen.
Stacks Image 1443
Stacks Image 1446