Hvordan du kan bli fylt med Den Hellige Ånd

Hvor godt kjenner du Den Hellige Ånd? Du har kanskje lurt på hvordan du skal kunne kjenne den Hellige Ånd bedre. Han er en virkelig person og han vil fylle deg med Seg Selv. La oss se hvordan vi kan bli fylt med Den Hellige Ånd.

HVEM ER DEN HELLIGE ÅND?
Den Hellige Ånd den tredje personen i den treenige guddommen. Treenigheten er sammensatt av Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. Den Hellige Ånd er en person. Han er ikke noe ”det” eller en upersonlig ”kraft”.

I bibelen, i Apostlenes gjerninger 5:3-4 kan vi se at Peter sier at Den Hellige Ånd er Gud.

Et annet tegn på å bli fylt med Ånden er at man begynner å t
ale i tunger. (Ap.gj 2:4) Det blir ofte kalt å motta Den Hellige Ånd, eller bli døpt med Den Hellige Ånd.

Det er forskjell mellom "født av Ånden" (som er opplevelsen ved frelsen) og "fylt av Ånden" (som er opplevelsen ved å bli døpt med Den Hellige Ånd og begynne å tale i tunger.)

HVORFOR SKAL MAN BLI FYLT MED DEN HELLIGE ÅND? Fordi Gud har befalt oss det. (Efeserne 5:18)

HVORDAN KAN MAN BLI FYLT MED ÅNDEN?
1) Vær sikker på at du er født på ny.
2) Be og motta Den Hellige Ånd ved tro.


Stacks Image 747