Hvordan være sikker på at du er fylt med Den Hellige Ånd


Det er mange fordeler ved å være fylt med Ånden. Det første beviset på at en er fylt med Ånden er at en taler i tunger. Det er ikke det eneste beviset, men det er den første manifestasjonen av å være fylt med Ånden.

I tillegg til det første beviset på at du er fylt med Ånden, vil du legge merke til at du mottar mer og mer lys og åpenbaring etter hvert som du studerer Guds Ord. Du vil oppleve en ny frimodinghet og kraft når du vitner om Jesus. Nærværet av Gud i ditt hjerte og ditt uttrykk for lovprisning og tilbedelse vil få en ny dimensjon. Det er bare noen få av de fordeler det er å bli fylt med Ånden.

Det er mange slags typer tungetale (1 Kor 12:28) men det er kanskje enklest å sortere dem i to hovedgrupper. Den som er for engen oppbyggelse/bruk og den som er til offentlig oppbyggelse/bruk.

HVA ER FORDELENE VED Å TALE I TUNGER?
Den Hellige Ånde hjelper oss med å be. Vi snakker direkte med Gud når vi ber i tunger og det står at den som taler i tunger oppbygger seg selv på sin høyhellige tro. Ordet "bygge opp" betyr å "lade opp", så man kan si det slik at man "lader seg selv opp i troen" ved å be i tunger. Fordi vårt sinn ikke forstår det som skjer når man taler i tunger, kan man bli fristet til å tro at det ikke er så viktig og slik sett fristet til å ikke be så mye i tunger. Men dette er viktig å ikke la seg lure av.

En annen fordel er at dersom man ikke vet hva eller hvordan man skal be over et bønne-emne, så kan man ved å be i tunger vite at man ber perfekt rett innenfor Guds trone ved å be i tunger.

For å bli en sterk og effektiv kristen så skal man be mye i tunger. Dette er himmelsk hjelp på et godt bønneliv.

Stacks Image 747