Hvordan utvikle din tro

TRO ER VIKTIG
Tro er en av de viktigste ting en troende må forstå og utvikle. Tro er et tema med store missforståelser. Vi har kanskje alle hørt uttrykk som "Blind tro", et "troshopp" eller "bevar troen". Er troen blind? Er den et hopp? Kan vi bevare troen eller miste den? La oss se på hva bibelen sier om troen.

I Romerbrevet 1:17 står det at den rettferdige (den troende) skal leve ved TRO.
I 2 Korinterbrev 5:7 står det at vi lever ved TRO ikke ved DET VI SER.

Bibelen er full av løfter for den troende. Å leve i tro er å
FULLT UT STOLE PÅ DET GUD HAR SAGT. Uansett om det ser ut til å ikke være slik i det man ser i det naturlige.

HVA ER TRO
Troen er full visshet im det en håper, overbevisning om ting en ikke ser. (Hebr 11:1)
Tro er overbevisning om at Guds Ord virker selv før vi ser noen fysiske beviser for det.
Tro er ikke en følelse! Tro er en bestemmelse.


VI MOTTAR TING FRA GUD VED TRO
Ved tro er vi frelst (Ef. 2:8)
Vår tro kan gjøre oss friske fra sykdom (Matt 9:21, 22, 27-29)
Troens bønn reiser et menneske opp fra sykdom og synder blir tilgitt (Jakob 5:15)
Vi kan motta visdom ved tro (Jakob 1:5-8) Og dersom vi ikke har tro (vers 7) så skjer det ingenting.
Uten tro er det umulig å behage Gud (Hebr. 11:6)
Alt er mulig for den som tror (Mark 9:23)

Å TRO MED HJERTET + BEKJENNE MED MUNNEN = TRO

Stacks Image 747