Hvordan kan du oppleve Guds kjærlighet og tilgivelse

Felleskap er en av livets gleder. Når mennesker skal ha felleskap er det som en skrue og en mutter, det krever tilpassing. Vårt forhold til Gud er det viktigste felleskapet vi har.

På samme måte som vi har blitt født inn i vår naturlige familier og har felleskapet med vår jordiske far, har vi også blitt født inn i Guds familie gjennom Jesus Kristus. Vi har et forhold til Gud Faderen. Ingentig kan forandre vårt blodsfellesskap med vår jordiske far og ingenting kan forandre vårt blodsfellesskap med vår Himmelske Far. Vårt fellesskap med Gud er sikret på grunn av Jesu Kristi blod. Alikevel kan kvaliteten og nærheten i vårt forhold til mennesker variere avhengig av hvordan de oppfører seg. Vi kan forstå dette gjennom far-barn forholdet nedenfor.

La oss anta at du er en tenåring som akkurat har fått ditt nye førerkort. Det er fredag kveld og din far gir deg nøkkelen til sin nye bil. Ved midnatt kommer du hjem etter en morsom kveld med dine venner. Du rygger selvsikkert opp oppkjørselen og da hører du den stygge lyden av metall som skraper mot metall. Ditt hjerte synker fordi du forstår at du har truffet postkassa med din fars nye bil! Du setter bilen i garasjen og sjekker om skjermen er ødelagt. Til din overraskelse er det ingen skraper på bilen. Du ser opp til himmelen og hvisker "Takk, Herre." Du går stille ut for å se på den ødelagte postkassa. Du lurer deg inn i huset og går på tærne opp trappa. Når du holder på å sovne, kjemper du med spørsmålet. "Skal jeg fortelle det til pappa?" Neste morgen bestemmer du deg for å ikke nevne noe om postkassa. Din far vil bare tro at det må ha vært noen vandaler som har ødelagt den i løpet av natta. På den annen side, hvis du forteller det til din far, vil du kanskje ikke få låne bilen hans mer.
Det du ikke vet er at din far så hele uhellet! Han satt i den mørke stua, foran vinduet, og ventet på at du skulle komme hjem. Han så at du kjørte ned postkassa. Han så at du gransket den. Han så alt sammen. Ved frokosten venter han at du skal fortelle ham alt. Når du ikke forteller ham noe, hvordan tror du det påvirker ditt forhold til ham?
Stacks Image 747