Hvordan oppleve et liv i overflod


GUD VIL VELSIGNE DEG
Gud vil at du skal leve et liv i overflod. Jesus sa i Joh 10:10 at Han er kommet for at vi skal ha liv og ha overflod.
Gud vil at vi skal ha det godt og ha god helse (3 Joh 2)
Guds velsignelse gjør oss rike. Dette vet vi fordi bibelen sier i Ordspråkene 10:22 at "Det er Herrens velsignelse som gjør rik." Vi skal ikke føle skam eller unskylde oss fordi vi er velsignet. I følge Salme 68:20 så vil Gud overlesse oss med velsignelse og frelse. Så kan vi spørre oss om "Hvor ofte?". Svaret er "Hele tiden".

HVORFOR VIL GUD AT VI SKAL BLI VELSIGNET MED ET LIV I OVERFLOD?
Det er to grunner for at Gud vil at vi skal oppleve velsignelsen ved et liv i overflod. 1 Tim 6:17-18 ser vi dette.
Det første er Gud elsker oss og Han vil at vi skal glede oss i livet.
Det andre er at vi skal være gavemilde å kunne gi til all god gjerning.
2 Korinterbrev 9:7-8 er gode vers vedrørende økonomi. Der står det blant annet at Gud elsker en glad giver.
I Matteus 6:33 gir Gud oss et løfte: "Søk først Guds rike og Hans rettferdighet, så skal alt dette bli gitt dere i tillegg."

VI MÅ LÆRE OSS Å VÆRE TILFREDS
Selv om Gud vil at vi skal være velsignet, vil han på samme tid at vi skal være tilfreds under alle omstendigheter. Vi skal forvente oss, og se fram til, Guds store velsignelser, samtidig som vi skal være fornøyd med det vi har. (Fil 4:11-13, 1 Tim 6:6, Hebr 13:5)

TO OMRÅDER AV ET LIV I OVERFLOD: HELBREDELSE OG FRAMGANG
Gudommelig helbredelse, helse og fremgang har skapt mye røre i menigheter og kirker. De som har trodd på helbredelse og fremgang gjennom tro, har blitt stemplet som "helse-og fremgangs-teologi". Selv om det har vært misbruk på disse områdene av feil-underviste kristne, er det en solid bibelsk grunnvoll for å tro at Gud selv vil at de troende skal være helbredet og ha helse i sin kropp og være fremgangsrike på det materielle og i penge-saker.

Kanskje du lurer på: Hvis det er Guds vilje for de kristne å være helbredet og fremgangsrike, hvorfor er så mange kristne syke og fattige? Kanskje vil noen av disse tankene belyse dette problemet.

Bibelen lærer oss at Gud ikke vil at noen skal gå fortapt, men at alle skal bli frelst. Gud elsket denne verden så høyt at han sendte sin Sønn for at de som tror på Han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. (Joh 3:16). Det er Guds vilje at alle skal bli frelst. Allikevel vet vi at ikke alle vil bli frelst. Hvorfor? Ganske enkelt fordi de ikke vil tro Guds Ord; de vil ikke tro på og motta Jesus Kristus som sin Herre.

På samme måte kan vi forstå at Bibelen lærer oss at det er Guds vilje at alle troende skal leve i overflod. Gud vil at vi skal ha fremgang og helse liksom som vår sjel har fremgang. Det er Guds vilje at alle troende skal ha glede av et liv i overflod som inkluderer helse (helbredelse) og fremgang. Allikevel vet vi at ikke alle vil oppleve helbredelse, helse og fremgang. Hvorfor? Mange kristne nekter å tro Guds Ord på dette området. Mange kristne vil heller tro på egne opplevelser, eller andre kristnes opplevelser, enn å legge grunnlaget for sin tro på Guds Ord.

HVA HAR JESUS KJØPT OSS FRI FRA?
(Gal 3:13-14) Jesus har kjøpt oss fri fra lovens forbannelse og satt oss inn i Abrahams velsignelse.

LOVENS FORBANNELSE
Loven blir vanligvis referert til de 5 mosebøkene. Ifølge disse fem bøkene kan vi se lovens forbannelse eller resultatet av det å bryte Guds lov. Streffen er tre-delt; fattigdom, sykdom og evig død. Jesus fridde oss fra fattigdommens lenker og sykdommens ødeleggelse og evig adskillelse fra Gud, hvis vi bare tror på Ham som vår frelser.

ABRAHAMS VELSIGNELSE
Vi kan studere Abrahams liv og se at løftet om velsignelse først var gitt i 1 Mos 12:1-3, 5. I dypeste forstand, gjennom Abrahams ettetavle ville vår Herre Jesus Kristus bli født. Gjennom Jesus ville hele menneskeheten bli velsignet. I tillegg ble Abraham velsignet personlig, på sin kropp, sitt navn, sin familie og gjennom ham til andre. Når vi ser på Abrahams liv, ser vi en mann som er veldig rik, se 1 Mos 13:2 og 24:34-35. Han var en velsignelse for andre og ga tienden av alt han hadde, som beskrevet i 1 Mos 14:18-20. Hans familie var velsignet og hans sønn Isak mottok velsignelsen fra Abraham. Vi kan tydelig se at Abrahams velsignelse inkluderte både helse og rikdom. Den velsignelsen som Abraham hadde, er for oss idag, fordi vi er Abrahams etterkommere og arvinger av løftet gjennom Jesus (Gal 3:16, 29)

Stacks Image 747