I denne sesjonen ser vi på hvordan vi kan leve et overvinnende kristenliv

Å leve et overvinnende kristenliv betyr ikke at vi ikke vil møte motgang, men det betyr at med Guds hjelp kan vi overvinne hver eneste en!

Som kristne har Jesus sørget for alt vi trenger for å vandre i seier. Gjennom sin død og oppstandelse gjorde han det mulig for oss å leve uten synd, sykdom og fattigdom, men vi har en motstander som vil prøve å rane fra oss dette livet i seier.
Sesjon 12
Start med å se videoen
Hvordan leve et overvinnende kristenliv
Gå videre med å klikke på ONLINE LESING ikonet. Når du er ferdig med lesingen så avslutter du ved å svare på spørsmålene i den online testen.
Stacks Image 698
Stacks Image 701