I denne sesjonen ser vi på hvordan være sikker på at man er fylt med Den Hellige Ånd

Det er mange fordeler med å være fyldt med Ånden. Det første beviset er at man taler i tunger.

I tillegg kan man merke at man har større åpenbaring når man leser i bibelen. Og a man får ny frimodighet og kraft når man vitner om Jesus. Lovprisningen får en ny dimensjon.

Men vi skal se spesielt inn på det med å tale i tunger i denne sesjonen.
Sesjon 9
Start med å se videoen
Hvordan kan jeg være sikker på at jeg er fylt med Den Hellige Ånd
Gå videre med å klikke på ONLINE LESING ikonet. Når du er ferdig med lesingen så avslutter du ved å svare på spørsmålene i den online testen.
Stacks Image 672
Stacks Image 675