Hvordan leve et overvinnende kristenliv

Vår Gud er en god far. Han ønsker at alle hans barn skal være overvinnere på jorden. Han ønsker at vi skal vokse og utvikle oss åndelig så vi kan overvinne prøvelsene og fristelsene i denne verden som djevelen og vårt eget kjøtt utsetter oss for.

Å leve et overvinnende kristenliv betyr ikke at vi ikke vil møte motgang, men det betyr at med Guds hjelp kan vi overvinne hver eneste en! Gud vil alltid få oss til å triumfere når vi stoler på Ham. Som kristne har Jesus sørget for alt vi trenger for å vandre i seier.

Om vi er oppmerksomme på denne åndelige krigen og de to rikene som står mot hverandre, og om vi forstår hvem vi er i Jesus og vår autoritet over fienden gjennom Jesus, da kan vi leve i seier.

Jesus kom med liv og liv i overfolod til oss. (Joh 10:10)
Gud vil at vi alltid skal ha seier (2 Kor 2:14)
Det er Gud som gir oss seier (1 Kor 15:57)
Gud sier at vi er seierherrer gjennom Jesus Kristus (Rom 8:37)
Vi er lovet å seire over verdene når vi tror på Jesus Krisus (1 Joh 5:4-5)
Bibelen beskriver at vi skal ha liv og herske ved Jesus Kristus (Rom 5:17)
Ingenting er umulig for Gud (Luk 1:37)

VÆR OPPMERKSOM PÅ AT DET ER TO KONGERIKER
Bibelen lærer oss at det er to kongeriker. Disse to usynlige kongerikene står mot hverandre. Hvert kongerike har en konge, så vel som underordnede, et regjeringssystem og en strategi. Det vil hjelpe deg ettersom du lærer å skille disse kongerikene fra hverandre.

Før vi mottok Jesus som Herre var vi i mørkets kongerike. (Kol 1:13)
De eneste som kan se Guds kongerike er de som er født på nytt. (Joh 3:3)

Det er tre karakteristiske trekk som beskriver Guds kongerike: Rettferdighet, fred og glede.

VÆR KLAR OVER DIN AUTORITET OVER SATAN OG HANS KONGERIKE
Satan er de kristnes motstander. Satans hovedoppgave er å blinde menneskenes sinn så de ikke mottar Jesus som sin Herre. Med en gang en person har bekjent Jesus som sin Herre, vil Satan prøve å lamme hans evne til å vitne om Jesus og prøve å ødelegge hans tro og få ham til å tvile på gyldigheten av hans egen frelse, Bibelen og alle deler av hans tro.

Helt siden begynnelsen har Satan prøvd å bli gud. Da den eneste sanne Gud, vår Far, kastet djevelen ut av himmelen til jorden, begunte han med å prøve å ødelegge Guds skapning, mennesket, for å ta igjen med Gud. Men allikevel var det en mann han ikke kunne ødelegge gjennom synd, og det var Jesus Kristus! Jesus vant fullstendig over satan og har gitt oss en lovlig rett til sin seier gjennom sitt navn.

Satan og Jesus er erkefiender. Det er ikke overraskende at satan er vår motstander. Vi trenger ikke å være redd for satan, men vi behøver å være oppmerksom på hans planerså vi kan ta autoritet over alle hans angrep. Det gjør vi i navnet Jesus.

1) Gjennkjenn satan og hans handlinger og planer (Ef 6:12 og 1 Tim 6:12 og 1 Pet 5:8 og Joh 10:10)

2) Forstå at Jesus overvant djevelen (1 Joh 3:8 og Kol 2:15 og Ef 1:20-22)

3) Vær klar over din autoritet over djevelen
Jesus har gitt deg autoritet over djevelen. For eksempel: I en jobb der du har autoritet, har du rett til fordeler framfor de som er under din autoritet. Du kan sende dine ansatte for å representere deg i et møte eller for å snakke for deg i spesielle situasjoner. Du kan sende noen på oppdrag i ditt navn, for å handle som din representant. Vid å gi noen denne rettigheten har du gitt navn eller autoritet til å handle som du ville handlet, å snakke på dine vegne og representere deg fullt ut. Det vil si at alle som dine representanter kontakter eller snakker med, vet at det er du som er ansvarlig for å fullføre det de lover. Alle vet at dine representanter ikke i det hele tatt er i stand til å oppfylle det de lover eller sier i ditt navn, men de forventer at du i autoritet oppfyller løftet eller står bak innholdet.

På samme måte er Jesus Kristus i autoritetsposisjon som Kongen og Herren i universet. Han har gitt en hver troende retten til å bruke hans navn. Jesus har gitt oss en advokats rett til å bruke hans navn til å bekjempe djevelen. Når vi bruker de autoriteten gjennom Guds Ord og i navnet Jesus, er Jesus ansvarlig for å oppfylle sine løfter.

Jesus gav oss rett til å drive ut demoner (Mark 16:17)
Jesus gav oss makt til å overvinne all den makt fienden har (Luk 10:18-19)
Han som bor i oss er større enn han som bor i verden (1 Joh 4:4)
Vi er plassert over all fiendens velde i Jesu Navn (Ef 2:6)

4) Kjenn dine åndelige våpen

Underordne deg Gud og stå djevelen imot, så skal han flykte fra dere (Jak 4:7)
Bruk Guds Ord for å motstå djevelen. Jesus siterte bibelen til djevelen og sa: "DET STÅR SKREVET" (Matt 4:1-11)

5) Oppøv din autoritet over fienden

Det er Guds Ord som er vårt kraftigste våpen. Det beste man kan gjøre er å gjevnlig på et daglig plan studere og lese Guds Ord. I Åpenbaringsboken 12:11 så står det at vi kan overvinne satan i våre liv i kraft av Jesu Blod og de ord vi bekjenner.

Sørg for at du fyller deg med Guds Ord og at du alltid taler i tråd med Ordet. Fordi troen og bekjennelsen har en fantastisk kraft.

Stacks Image 747