Sesjon 6
Start med å se videoen
Hvordan skal jeg lyde Gud
Gå videre med å klikke på ONLINE LESING ikonet. Når du er ferdig med lesingen så avslutter du ved å svare på spørsmålene i den online testen.
Stacks Image 646
Stacks Image 649