Hvordan tjene Gud


GUD HAR EN PLAN FOR DITT LIV
Gud har en herlig plan for ditt liv. Når du blir født på ny, blir du ikke bare overført fra mørkets rike til Guds rike, men du blir også automatisk innført i Guds armé. Du har blitt en amassadør for Jesus. Som kristne har vi det vidundelige privilegium og ansvaret å tjene Gud og dele de gode nyhetene om Jesus Kristus med andre. Gud vil ikke bare at du skal være velsignet, men at du skal være en velsignelse. Gud vil ikke bare hjelpe deg, men han vil også hjelpe andre gjennom deg. La oss se på hva bibelen lærer oss om å tjene Gud.

ALLE KRISTNE ER KALT TIL Å VÆRE TJENERE
Dersom vi vil være stor i Guds rike må vi tjene andre (Matt 20:26-27)
Jesus beskriver menneskene som ikke har tatt imot Han som frelser som "sauer uten hyrde". (Matt 9:35-38) Innhøstningsbehovet er stort med det mangler arbeidere.

ALLE KRISTNE ER KALT TIL Å VÆRE ET VITNE FOR JESUS
I Korinterbrevet 5:17-20 sier Gud at vi har alle fått tjenesten i å forlike menneskene i verden med Gud.
Vi har også misjonsbefalingen om å gå ut i all verden å forkynne evangeliet.
I Apgj 1:8 ser vi at vi blir mer effektive vitner av å være fylt av den Hellige Ånd.

ALLE KRISTNE SKAL SØKE GUDS PLAN OG VILJE FOR SITT LIV
Matt 6:33 sier at vi skal søke først Guds rike og Hans rettferdighet.

Dette er et område der vi trenger visdom. Noen unge kristne har i sin iver og mangel på kunnskap om Guds ord forlatt alt for evangeliet. Noen har sluttet sin jobb, forlatt sine familier, ikke betalt sine regninger, gått ut i gatene og forkynt helvetes brann og svovel. De har også gått fra sitt ansvar som innbyggere, som mann eller kone, som foreldre eller fra sin jobb. Ofte kan disse menneskene bli en byrde for samfunnet, og deres dårlige rykte ødelegger for Jesu Kristi kropp. Da de reiste fra alt, reiste de også fra sin fornuft. Det er ikke Guds plan. Det er ikke en livsstil som ærer Gud.
Den viktigste for en ny eller ung kristne er å ha en holdning som sier, ”Herre, jeg gir deg mitt liv. Jeg vil gjøre det du vil at jeg skal gjøre. Jeg vil gå hvor du vil at jeg skal gå. Jeg vil si hva du vil at jeg skal si.” Det kan hende at Gud vil at du skal gjøre det du gjør akkurat nå.
På en annen side, kaller Gud på mennesker til å forandre sine liv og planer for å tjene Ham på heltid. Ofte vil denne typen av kall inkludere en bibelskole eller en opplæring under en pastor som er grunnfestet i Ordet. Gud reiser ikke opp super-forskynner helt plutselig. De menneskene som Gud bruker, opplever år i utvikling og modning. Over tid, når Gud finner et menneske trofast, vil Han sette dem inn i tjeneste. Hvis du kjenner et kall fra Gud i ditt liv, er det fornuftige å snakke med din pastor eller en eldre voksen kristen som kjenner deg. Guds timing og visdom er viktig når det gjelder dette.

ALLE KRISTNE SKAL VÆRE GODE FORVALTERE
Gud har gitt alle et ansvar for å være gode forvaltere av det Han har gitt oss. Det inkluderer vår tid, vårt talent og vår tiende. Tienden er ti prosent av det vi tjener. La oss se på hvordan vi kan være en god forvalter.

I Matteus 25:14-29 sier Jesus at Han forventer utbytte av de talentene som er gitt menneskene. En dårlig forvalter sløser bort sine talenter, mens en god forvalter videreutvikler mulighetene.


Du kan stille deg disse spørsmålene:

• Hvordan bruker jeg min tid?
• Hva slags gaver, talenter og muligheter tror jeg at Gud har gitt meg?
• Hva liker jeg å gjøre?
• Hva er jeg god til å gjøre?
• Hva slags andre talenter er det andre mennesker har oppdaget i meg?
• Hvilke behov er det omkring meg kan ha nytte av mine talenter?
• Kan jeg ære Gud med mine talenter eller gaver?
• Hvordan bruker jeg mine penger?
• Hvilken prosent av mine penger bruker jeg til å fremme evangeliet og hjelpe andre?

INNVIET OG OVERGITT TIL GUDS VILJE
Nå som du har studert denne sesjonen om å tjene Gud, kan det godt være at du har blitt utfordret til å gi livet ditt enda mer og totalt og helt til Herren. Det er ingenting som å bli totalt overgitt til Guds plan for ditt liv. Det er ingen frihet som totalt å overgi seg til Guds vilje hvis du aldri har gitt Jesus helt herredømme over ditt liv og din framtid. Be en bønn som ligner den som følger, be fra ditt hjerte, og det kan bli det første skrittet til å tjene Gud effektivt.


”Kjære Gud, far, jeg kommer fram for deg i Jesus navn. Jeg gir meg selv fullstendig over til deg og din vilje for mitt liv. Herre Jesus, når jeg en gang møter deg, vil jeg høre at du sier: Vel gjort, du gode og tro tjener,” så jeg vil overgi meg til deg. Gjør din vilje i og gjennom meg. Hellige Ånd, hjelp meg til å bli et frimodig vitne for Jesus Kristus. Hjelp meg til å stå fullkommen og hel i all din vilje, Herre. Hjelp meg til å bli en god forvalter av min tid, talenter og tiende. Jeg vil gå hvor du vil ha meg til å gå. Jeg vil gjøre det du vil ha meg til å gjøre. Jeg vil si hva du vil ha meg til å si. Jeg innvier meg selv til deg, Herre, i Jesu navn. Amen.
Stacks Image 747