Test for sesjon 8 som omhandler
Hvordan du kan bli fylt med Den Hellige Ånd

 • Skriv inn ditt navn her

 • Skriv inn din e-mail adresse her

 • Skriv inn det landet hvor du er akkurat nå
 • Han er Gud, den tredje personen i guddommen Han en kraft Han arbeider for Gud
 • Å bli født som barn Å bli en kristen Å begynne å tale i tunger
  (Joh 3:5) Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født av vann og Ånd, kan ikke komme inn i Guds rike.
 • Å bli inspirert Å bli en kristen Å begynne å tale i tunger
  (Ap 2:4) Da ble de alle fylt av Den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk etter som Ånden ga dem å forkynne.
 • At man skal lykkes privat At man skal få kraft og være vitner At man skal føle seg bedre
  (Apgj 1:8) Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende.
 • Når tid som helst Etter at man er blitt en kristen
  (Apgj 2:38) Peter svarte dem: «Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få Den hellige ånds gave.