Viktig TEST sesjon 7

Hvordan kan du oppleve Guds Kjærlighet og tilgivelse • Skriv inn ditt navn her

 • Skriv din e-mail adresse her

 • Skriv inn det landet du befinner deg i akkurat nå
 • Vi BLIR rettferdige Vi ER rettferdige
  (2 Kor 5:21) Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet.
 • Gud ser på oss og forsøker å gjøre oss rettferdige Gud ser på oss som syndere Gud ser på oss som fullkomen rettferdige
  (Hebr 10:14) For ved en eneste offergave har han for alltid gjort dem som helliges, fullkomne.
 • Ja Kanskje Nei
  (Hebr 10:17) Jeg vil ikke lenger huske syndene deres og all deres urett.
 • Renser oss fra all synd Ingenting Gjør oss dummere
  (1 Joh 1:7) Men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi fellesskap med hverandre, og blodet fra Jesus, hans Sønn, renser oss for all synd.
 • De som går i kirken De som gjøre gode gjerninger De som er kristne
  (Rom 8:1) Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus.
 • Menneskets onde natur Djevelen Pastoren
  (Matt 4:1) Jesus ble så av Ånden ført ut i ødemarken for å bli fristet av djevelen.
 • Mennekser Demoner Gud
  (Jak 1:13-15) 13 Ingen som blir fristet, må si: «Det er Gud som frister meg.» For Gud fristes ikke av det onde, og selv frister han ingen. 14 Alle blir fristet av sitt eget begjær, som lokker og drar. 15 Når lysten er blitt svanger, føder den synd, og når synden er moden, føder den død.
 • Aldri Noen ganger Det kan skje
  (1 Kor 10:13) Dere har ikke møtt noen overmenneskelig fristelse. Og Gud er trofast, han vil ikke la dere bli fristet over evne. Nei, når dere blir fristet, vil han vise en utvei, slik at dere kan holde ut.
 • Stå djevelen imot, så skal han flykte fra dere Det går ikke ann å unngå å synde Kun holde seg sammen med kristne
  (Jak4:7) Så vær da lydige mot Gud! Men stå djevelen imot, så skal han flykte fra dere.
 • Gjøre som ingen ting og håpe på at ingen har merket det Ta straffen for sin synd med å påføre seg selv plage Bekjenne sin synd til Gud
  (1 Joh 1:9) Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett.