Test for sesjon 6 som omhandler
Hvordan en skal lyde GudVis Gud at du elsker ham!


 • Skriv inn ditt navn her

 • Skriv inn din e-mail adresse her

 • Skriv inn det landet hvor du er akkurat nå
 • Man skal lyde Gud mer enn mennesker Man skal alltid gjøre det man får beskjed om Man skal kun adlyde Gud og aldri mennesker
  (Apgj 5:29) Men Peter og de andre apostlene svarte: «En skal lyde Gud mer enn mennesker.
 • At vi omvender oss fra all synd At vi tror på Hans navn At vi holder hans bud
  (Joh 14:15) Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud.
 • At vi gjør gode gjerninger At vi tror på Hans navn At vi holder hans bud
  (Joh 14:23-24) 23 Jesus svarte: «Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme og bo hos ham. 24 Den som ikke elsker meg, holder ikke fast på mine ord. Det ordet dere hører, er ikke fra meg, men fra Far, han som har sendt meg.
 • Ja Nei Noen ganger
 • Ja Nei Noen ganger
  (1 Joh 5:3) Å elske Gud er å holde hans bud. Og hans bud er ikke tunge.
 • At man skal omvende seg fra all synd At man skal elske hverandre At man skal være god mot alle
  (Joh 13:34-35) 34 Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. 35 Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler: at dere har kjærlighet til hverandre.»
 • At vi ikke ber høyt nok At vi bare messer opp ord At vi ikke har tilgitt mennesker
  (Mark 11:25-26) 25 Men når dere står og ber og har noe å anklage en annen for, så tilgi ham, for at deres Far i himmelen kan tilgi dere misgjerningene deres. 26 *Men om dere ikke tilgir, skal heller ikke deres Far i himmelen tilgi deres misgjerninger.
 • Lurer Gud Lurer andre mennesker Lurer seg selv
  (Jak 1:2-25) Men den som ser inn i frihetens fullkomne lov og fortsetter med det, blir ikke en glemsom hører, men en gjerningens gjører. Et slikt menneske skal være lykkelig i sin gjerning.
 • Søke frelse Søke Guds rike først Søke utfrielse dersom man er bundet
  (Matt 6:33) Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.
 • Synden Fristelsene Fortiden
  (Fil 3:13-14) 13 Mine søsken, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men én ting gjør jeg: Jeg glemmer det som ligger bak, og strekker meg etter det som er foran, 14 og jager fram mot målet, mot den seiersprisen som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus.
 • Holde oss borte når menigheten har møter Stjele fra andre mennesker Lyve til andre mennesker
  (Hebr 10:24-25) 24 La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. 25 Og la oss ikke holde oss borte når menigheten vår samles, som noen har for vane. La oss heller oppmuntre hverandre, og det så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg.
 • Hedningene, menn og kvinner Ingen De som kom til tro, menn og kvinner
  (Apgj 8:12) Men da de fikk tiltro til Filip, som forkynte evangeliet om Guds rike og Jesu Kristi navn, lot de seg døpe, både menn og kvinner.
 • Vær gode mot hverandre Hold ut til Jeg kommer igjen Forkynn evangeliet til hele verden
  (Mark 16:15) Og han sa til dem: «Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt!