Test for sesjon 5
Handler om hvordan Gud taler til oss

Ta testen til du har alle rette svar. Da er du klar til å gå til neste sesjson.


 • Skriv inn ditt navn her

 • Skriv inn din e-mail adresse her

 • Skriv inn det landet du er i akkurat nå
 • Forskjellige mennesker Profeter Gud selv
  (2 Tim 3:16-17) 16 Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, 17 så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning.
 • For at vi skal bli rettledet rett For at vi skal kjenne historien Slik at vi kan kritisere den
  (2 Tim 3:16-17) 16 Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, 17 så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning.
 • Dersom vi blir i Han skal vi kjenne sannheten og sannheten skal sette oss fri At han er veien, sannheten og livet Den som kommer til faderen skal bli satt fri
  (Johannes 8:31-32) 31 Jesus sa da til de jødene som var kommet til tro på ham: «Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler. 32 Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.»
 • Dersom vi blir i Han skal vi kjenne sannheten og sannheten skal sette oss fri At han er veien, sannheten og livet At vi er rene på grunn av det ordet han har talt til oss
  (Johannes 15:3) Dere er alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere.
 • Ditt ord er en lykt for min for og et lys for min sti At han er veien, sannheten og livet At vi er rene på grunn av det ordet han har talt til oss
  (Salme 119:105) Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti.
 • At vi har fått del i dyrebare løfter At vi ikke har fått noen løfter i det hele tatt At vi har fått del i de mest dyrebare løfter
  (2 Peter 1:4) Slik har vi fått de største og mest dyrebare løfter. Ved dem skulle dere få del i guddommelig natur når dere har sluppet unna forfallet, som kommer fra lystene i verden.
 • At ordet kan sammenlignes med lys At ordet kan sammentlignes med brød At ordet kan sammenlignes med salt
  (Matt 4:4) Jesus svarte: «Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn.»
 • Ta til dere Guds ord når det passer Ta til dere Guds ord kun når dere er på møte Ta rikelig til dere av Guds ord
  (Kol 3:16) La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Undervis og rettled hverandre med all visdom, syng salmer, viser og åndelige sanger til Gud av et takknemlig hjerte.
 • Nyhetene Skolebøkene Guds Ord
  (Josva 1:8) Denne loven skal du alltid ha på dine lepper. Les fra lovboken dag og natt, så du trofast følger alt det som er skrevet i den. Da skal du ha fremgang der du ferdes, og alt skal lykkes for deg.
 • At man blir frelst At man blir lykkelig At man skal lykkes i alle ting en gjør
  (Josva 1:8) Denne loven skal du alltid ha på dine lepper. Les fra lovboken dag og natt, så du trofast følger alt det som er skrevet i den. Da skal du ha fremgang der du ferdes, og alt skal lykkes for deg.
 • At man blir frelst At man får tro At man blir lykkelig
  (Rom 10:17) Så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord.
 • Man må grunde på det Man må forkynne det Man må gjøre det
  (Jak 1:22-25) Dere må gjøre det Ordet sier, ikke bare høre det, ellers vil dere bedra dere selv.
 • Frelse dem Åpenbare seg for dem Ingen ting
  (Joh 14:21) Den som kjenner mine bud og holder dem, han er det som elsker meg. Og den som elsker meg, skal min Far elske. Ja, også jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham.»
 • Et skjold En hjelp Et sverd
  (Eferserne 6:17) Ta imot frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord.
 • Han var stille og sa ikke noe Han visste ikke hva han skulle gjøre Han besvarte alle angrep med å sitere Guds Ord
  (Matt 4:1-11) Jesus ble så av Ånden ført ut i ødemarken for å bli fristet av djevelen. 2 Han fastet i førti dager og førti netter og ble til sist sulten. 3 Da kom fristeren til ham og sa: «Er du Guds Sønn, så si at disse steinene skal bli til brød!» 4 Jesus svarte: «Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn.» 5 Da tok djevelen ham med til den hellige byen, stilte ham ytterst på tempelmuren 6 og sa: «Er du Guds Sønn, så kast deg ned herfra! For det står skrevet: Han skal gi englene sine befaling om deg. Og: De skal bære deg på hendene så du ikke støter foten mot noen stein.» 7 Men Jesus sa til ham: «Det står også skrevet: Du skal ikke sette Herren din Gud på prøve.» 8 Så tok djevelen ham med seg opp på et meget høyt fjell og viste ham alle verdens riker og deres herlighet 9 og sa: «Alt dette vil jeg gi deg dersom du faller ned og tilber meg.» 10 Da sa Jesus til ham: «Bort fra meg, Satan! For det står skrevet: Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.» 11 Da forlot djevelen ham, og se, engler kom og tjente ham.