Test 4 - Hvordan jeg kan snakke med Gud


 • Skriv inn ditt navn her

 • Skriv inn din e-mail adresse

 • Skriv inn det landet du befinner deg i akkurat nå
 • At vi alltid får det vi ber om At det er viktig å ta tid til bønn Jesus alltid var sammen med andre når han bad
  (Mark 1:35) Tidlig neste morgen, mens det ennå var mørkt, sto Jesus opp, gikk ut og dro til et øde sted og ba der.
 • At Gud vil fortelle deg store ting som du ikke vet, dersom du roper til Han i bønn At du vil komme til å rope til han men han kommer ikke til å tale tilbake
  (Jeremia 33:3) Rop på meg, så vil jeg svare deg og fortelle deg store, ufattelige ting som du ikke kjenner til.
 • At vi skal få alt vi ønsker oss At vi får dersom vi ber At vi skal takke etter at vi har fått
  (Matteus 7:7-11) 7 Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. 8 For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, skal det lukkes opp for. 9 Eller hvem av dere vil gi sønnen sin en stein når han ber om brød, 10 eller gi ham en orm når han ber om en fisk? 11 Når selv dere som er onde, vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da deres Far i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham!
 • At vi får bønnesvar forutsatt at vi ber At det er viktig å frimodig tre fram for nådens trone At det viktigste er å be lenge
  (Hebr 4:16) La oss derfor frimodig tre fram for nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rette tid.
 • At Gud gjør mer enn det vi ber om At vi ikke kommer til å ha noen bekymringer når vi kjenner Gud At vi ikke skal være bekymret men legge alt vi har på hjertet fram for Gud
  (Filipperne 4:6-7) 6 Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk. 7 Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.
 • Kun for oss selv Alle mennesker Kun de kristne
  (1 Tim 2:1-4) Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. 2 Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt. 3 Dette er godt og noe Gud, vår frelser, gleder seg over, 4 han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne.
 • Kun for oss selv Alle de hellige Kun de kristne
  (Ef 6:18) Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be alltid i Ånden! Våk og hold ut i bønn for alle de hellige
 • Til Jesus Til Gud Til Den Hellige Ånd
  (Joh 16:23-24) 23 På den dagen skal dere ikke ha mer å spørre meg om. Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis dere ber Far om noe, skal han gi dere det i mitt navn. 24 Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, så gleden deres kan være fullkommen.
 • I Jesu navn I Guds navn I Den Hellige Ånd
  (Joh 16:23-24) 23 På den dagen skal dere ikke ha mer å spørre meg om. Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis dere ber Far om noe, skal han gi dere det i mitt navn. 24 Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, så gleden deres kan være fullkommen.
 • Ingen 2 ganger Flere enn 2 ganger
  (Mark 11:23-24) 23 Sannelig, jeg sier dere: Om noen sier til dette fjellet: ‘Løft deg og kast deg i havet!’ og han ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier, vil skje, da skal det også gå slik. 24 Derfor sier jeg dere: Alt dere ber om i bønnene deres – tro at dere har fått det, og dere skal få det.
 • At jeg glemte mine bønne emner At jeg ikke tok tid i bønn At jeg hadde urett i sinne
  (Salme 66:18) Hadde jeg urett i sinne, ville Herren ikke ha hørt meg.
 • At jeg ikke har tilgitt noen som jeg har noe imot At jeg ikke tok tid i bønn At jeg hadde urett i sinne
  (Markus 11:25) Men når dere står og ber og har noe å anklage en annen for, så tilgi ham, for at deres Far i himmelen kan tilgi dere misgjerningene deres.
 • At man ikke viser omtanke og viser kona ære At jeg ikke tok tid i bønn At jeg hadde urett i sinne
  (1 Pet 3:7) På samme måte dere menn: Vis omtanke i samlivet med kvinnen, som er den svakere part. Vis henne ære, for sammen skal dere arve nåden og livet. Gjør dette, så ikke deres bønner blir hindret.