Test 3 - Hvordan man utvikler sitt forhold til Gud


 • Skriv inn ditt navn

 • Skriv inn din e-mail adresse her

 • Skriv inn det landet du er i akkurat nå
 • At Gud er gir gode gaver dersom vi ber til han At Gud gir gode gaver selv om vi ikke ber At Gud ikke gir gaver i det hele tatt
  (Matteus 7:11) Når selv dere som er onde, vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da deres Far i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham!
 • At Gud Faderen ikke bryr seg At Gud vil ha tilbedere som tilber i ånd og sannhet At Gud ikke bryr seg om vår åndelighet
  (Johannes 4:23-24) 23 Men den time kommer, ja, den er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Far i ånd og sannhet. For slike tilbedere vil Far ha. 24 Gud er ånd, og den som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet.»
 • At Gud Faderen er en ustabil Gud At Gud Faderen er stabil At Gud forandrer seg
  (Jakob 1:17) All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra ham som er himmellysenes Far. Hos ham er det ingen forandring eller skiftende skygger.
 • Jesus tar av og til feil Jesus er verdens lys Jesus har ikke det rette evangelium
  (Johannes 8:12) Igjen talte Jesus til folket og sa: «Jeg er verdens lys. Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.»
 • Jesus er en profet Jesus er et vanlig menneske Jesus er den gode hyrde
  (Johannes 10:14) Jeg er den gode gjeteren. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg,
 • Jesus forandrer seg stadig Jesus kan av og til forandre seg Jesus er den samme til evig tid
  (Hebr 13:8) Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid.
 • At Den Hellige Ånd bor i oss At Den Hellige Ånd bor i himmelen At Den Hellige Ånd kommer og går
  (1 Kor 3:16) Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere?
 • At Den Hellige Ånd veileder oss til sannheten At Den Hellige Ånd gir oss evig liv At Den Hellige Ånd kommer og går
  (Johannes 16:13-14) Men når sannhetens Ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme. 14 Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere.
 • Vi blir frelst Vi får nåde Vi får alle andre ting vi trenger
  (Matt 6:33) Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.

 • Trykk her når du har svart på alle spørsmål