Dette er den andre online testen i programment
Det å ta testene er viktig. De kan vise deg om du kjenner stoffet godt nok. Testen er laget slik at du blir sendt tilbake til de avkryssningssvarene som du krysser feil på. Testen kan ikke avsluttes før alle disse er riktige. På denne måten lærer du alle de riktige svarene før du går videre.
 • Put in your name

 • Skriv inn din e-mail adresse slik at du kan får tilsendt svarene du har sent i mail

 • Dette er landet du befinner deg i
 • Ja I noen tillfeller Nei
 • Ja Nei
 • Vi blir stabile kristne Vi tar feil
 • Vi tar feil Vi blir stabile kristne
 • Fordi vi føler at det er slik Fordi pastoren sier at det er slik Fordi Guds Ord, Bibelen, sier at det er slik
  (1 Joh 5:11-13) 11 Og dette er vitnesbyrdet: Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans Sønn. 12 Den som har Sønnen, har livet, men den som ikke har Guds Sønn, har ikke livet. 13 Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds Sønns navn.
 • Fordi jeg føler at han er i mitt liv Fordi jeg har åpnet meg for Jesus og bedt Jesus inn i mitt liv
  (Joh Åpenbaring 3:20) Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg.
 • Fordi jeg kan kjenne at jeg er Guds barn Fordi andre kristne sier at jeg er Guds barn Fordi det står at ALLE DE SOM TOK IMOT HAN er Guds barn. Og jeg har tatt imot Ham.
  (Johannes 1:12) Men alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.
 • Fordi jeg kan kjenne at jeg er tilgitt mine synder Fordi det står i Guds Ord Fordi andre kristne sier at jeg er tilgitt
  (Kolesserne 1:14) I ham er vi kjøpt fri og har fått tilgivelse for syndene.
 • Fordi jeg kan føle det Fordi alt går godt for meg nå Bibelen sier det
  (Johannes 6:37) Alle de som Far gir meg, kommer til meg, og den som kommer til meg, vil jeg aldri støte bort.
 • En ny skapning Frelst Fornyet
  (2 Korinterbrev 5:17) Nei, den som er i Kristus, er en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt til!
 • Det er blitt borte Det er blitt reparert Det er fornyet
  (2 Korinterbrev 5:17) Nei, den som er i Kristus, er en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt til!