Dette er den første testen i programmet

Gjennomfør denne testen. Denne gir deg tilbakemelding på hvor godt du kjenner dette temaet.


 • Skriv inn navnet ditt

 • Skriv inn din e-mailadresse

 • Skriv inn det landet hvor du befinner det akkurat nå
 • Din pastor Den som fortalte deg om Jesus Gud
  (1 Johannes 5:11-13) 11 Og dette er vitnesbyrdet: Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans Sønn. 12 Den som har Sønnen, har livet, men den som ikke har Guds Sønn, har ikke livet. 13 Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds Sønns navn.
 • håpe gjette ønske føle vite be
 • Jeg er bare et vanlig menneske Jeg er en profet Jeg er en hellig mann Jeg er Messias
  (Johannes 4:25-26) 25 «Jeg vet at Messias kommer», sier kvinnen – Messias er det samme som Kristus – «og når han kommer, skal han fortelle oss alt.» 26 Jesus sier til henne: «Det er jeg, jeg som snakker med deg.»
 • Jeg er en profet Jeg er ikke den samme som min Far Jeg og min Far er ett
  (Johannes 10:30) "Jeg og Far er ett."
 • Jeg er en profet Den som har sett meg har sett min Far Jeg og min Far er ett
  (Johannes 14:8-9) 8 Da sier Filip: «Herre, vis oss Far, det er nok for oss.» 9 Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge? Den som har sett meg, har sett Far. Hvordan kan du da si: ‘Vis oss Far’?
 • Jeg tror at han er Gud jeg er ikke sikker på hva jeg skal tro
 • Fordi han skulle helbrede oss Fordi han ville regjere over oss Fordi han ville gi oss liv i overflod
  (Johannes 10:10) Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod.
 • De som ikke tror på Gud Andre mennesker Djevelen
  (Johannes 10:10) Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod.
 • Helbredet mennesker Stod opp fra de døde Gjorde tegn og under
  (1 Kor 15:3-6) 3 For først og fremst overga jeg til dere det jeg selv har tatt imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, 4 at han ble begravet, at han sto opp den tredje dagen etter skriftene, 5 og at han viste seg for Kefas og deretter for de tolv. 6 Deretter viste han seg for mer enn fem hundre søsken på én gang. Av dem lever de fleste ennå, men noen er sovnet inn.
 • 3 personer 12 personer Mer enn 500 personer
  (1 Kor 15:3-6) 3 For først og fremst overga jeg til dere det jeg selv har tatt imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, 4 at han ble begravet, at han sto opp den tredje dagen etter skriftene, 5 og at han viste seg for Kefas og deretter for de tolv. 6 Deretter viste han seg for mer enn fem hundre søsken på én gang. Av dem lever de fleste ennå, men noen er sovnet inn.
 • Alle mennesker har syndet De fleste mennesker har syndet
  (Rom 3:23): ... for alle har syndet og mangler Guds herlighet.
 • Jeg har syndet Jeg har aldri syndet
  (Rom 3:23): ... for alle har syndet og mangler Guds herlighet.
 • Djevelen Mennesker Gud
  (1 Joh 3:8) Den som gjør synd, er av djevelen, for djevelen har syndet fra begynnelsen av. Og det var for å gjøre ende på djevelens gjerninger at Guds Sønn åpenbarte seg.
 • Djevelen Mennesker Gud
  (Joh 8:44) Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre det deres far ønsker. Han har vært en morder fra begynnelsen av og står utenfor sannheten, for det finnes ikke sannhet i ham. Når han lyver, taler han ut fra sitt eget, for han er en løgner og løgnens far.
 • De er late De stjeler De lyver
  (Joh 8:44) Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre det deres far ønsker. Han har vært en morder fra begynnelsen av og står utenfor sannheten, for det finnes ikke sannhet i ham. Når han lyver, taler han ut fra sitt eget, for han er en løgner og løgnens far.
 • Man dør en fysisk død Man blir avskilt fra Gud Man blir straffet
  (Jesaja 59:2) Nei, det er skylden som skiller dere fra deres Gud. Syndene deres skjuler ansiktet hans så han ikke hører dere.
 • Døden Sykdom Fattigdom
  (Romerbrevet 6:23) Syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.
 • At vi er døde At vi lever i fattigdom At vi lever i mørket
  (Efeserbrevet 2:1-3) Dere var en gang døde på grunn av misgjerningene og syndene deres. 2 Dere levde i dem på den nåværende verdens vis og lot dere lede av herskeren i himmelrommet, den ånd som nå er virksom i de ulydige. 3 Ja, vi levde alle en gang som de. Vi fulgte lystene i vårt eget kjøtt og blod og lot oss lede av det og av våre egne tanker. Vi var av naturen vredens barn, vi som de andre.
 • Å tilgi oss all vår synd Gi oss en nytt sett regler Gi oss et nytt hjerte (Ånd)
  (Esekiel 36:26-27) 26 Jeg gir dere et nytt hjerte, og en ny ånd gir jeg inni dere. Jeg tar steinhjertet ut av kroppen deres og gir dere et kjøtthjerte i stedet. 27 Jeg gir min Ånd i dere og gjør at dere følger forskriftene mine, holder lovene mine og lever etter dem.
 • Fordi Han ikke visste at det ville være smertefullt For å føre oss til Gud Fordi Han ikke tengte seg om
  (1.Pet 3:18) For Kristus selv led for synder, én gang for alle, den rettferdige for urettferdige, for å føre dere fram til Gud. Med kroppen døde han, men ved Ånden ble han gjort levende, ..
 • For de som ønsker å bli kristene For de som ER kristene For hele verden enten man er kristen eller ikke
  (Romerbrevet 5:8) Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.
 • Man får tilgivelse for alle syndene sine Man får en ny familie Man blir en ny skapning og det gamle blir borte
  (2 Korinterbrev 5:17) Nei, den som er i Kristus, er en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt til!
 • Bli født på nytt Gjøre så god som han kan Starte med å gå i kirken
  (Johannes 3:1-6) Det var en mann som het Nikodemus. Han var fariseer og en av jødenes rådsherrer. 2 Han kom til Jesus om natten og sa: «Rabbi, vi vet at du er en lærer som er kommet fra Gud. For ingen kan gjøre de tegnene du gjør, uten at Gud er med ham.» 3 Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike.» 4 «Hvordan kan en som er gammel, bli født?» sa Nikodemus. «Kan noen komme inn i mors liv igjen og bli født for andre gang?» 5 Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født av vann og Ånd, kan ikke komme inn i Guds rike. 6 Det som er født av kjøtt, er kjøtt, men det som er født av Ånden, er ånd.
 • Be om tilgivelse Gjøre som man har gjort før Ta imot Jesus
  (Johannes 1:12) Men alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.
 • En profet Veien, sannheten og livet En postmann
  (Johannes 14:6) Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.
 • Ja, gjennom de andre kjente religionene Det viktigste er at man tror på noe Nei, kun Jesus er veien til å bli frelst
  (Ap.gj 4:12) Det finnes ikke frelse i noen annen, for under himmelen er det ikke gitt menneskene noe annet navn som vi kan bli frelst ved.
 • Muhamed Budda Jesus
  (Ap.gj 4:12) Det finnes ikke frelse i noen annen, for under himmelen er det ikke gitt menneskene noe annet navn som vi kan bli frelst ved.
 • Alle Bare en liten utvalgt gruppe Ingen
  (Johannes 3:16) For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.
 • At ditt liv skal bli fyldt med fred At Jesus skal kjennes ved deg Jesus lover ingen ting
  (Matteus 10:32-33) 32 Hver den som kjennes ved meg for menneskene, skal også jeg kjennes ved for min Far i himmelen. 33 Men den som fornekter meg for menneskene, skal også jeg fornekte for min Far i himmelen.