Test for sesjon 9 som omhandler
Hvordan jeg kan være sikker på at jeg er fylt med Den Hellige Ånd

 • Skriv inn ditt navn her

 • Skriv inn din e-mail adresse her

 • Skriv inn det landet hvor du er akkurat nå
 • Han faller i koma Han kommer i henrykkelse Han begynner å tale i tunger
  (Apg 2:4) Da ble de alle fylt av Den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk etter som Ånden ga dem å forkynne.
 • "Menneskers og englers tunge" Menneskers tunge Englers tunge
  (1 kor 13:1) Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle.
 • Kun et slag tungetale Ulike slag av tungetale 3 slag av tungetale
  (1 kor 12:10) og én får kraft til å gjøre under. Én får den gave å tale profetisk, en annen å bedømme ånder, én får ulike slag av tungetale, og en annen kan tyde tungetale.
 • Kun et slag tungetale Ulike slag av tungetale 3 slag av tungetale
  (1 kor 12:28) I kirken har Gud for det første satt noen til apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere, deretter mektige gjerninger, deretter nådegaver til å helbrede, til å hjelpe, til å lede og til ulike slag tungetale.
 • Offentlig Privat Det går for det samme
  (1 Kor 12:28-30) 28 I kirken har Gud for det første satt noen til apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere, deretter mektige gjerninger, deretter nådegaver til å helbrede, til å hjelpe, til å lede og til ulike slag tungetale. 29 Er vel alle apostler? Er alle profeter? Er alle lærere? Gjør vel alle under? 30 Har alle nådegaver til å helbrede? Taler alle i tunger? Kan alle tyde tungetale?
 • Offentlig Privat Det går for det samme
  (1 Kor 14:2) For den som taler i tunger, taler ikke for mennesker, men for Gud. Ingen kan forstå ham, for han taler hemmeligheter ved Ånden.
 • Offentlig Privat Det går for det samme
  (1 Kor 14:14-15) 14 For hvis jeg ber og taler i tunger, er det ånden min som ber, men forstanden har ingen nytte av det. 15 Hva skal jeg så gjøre? Jo, jeg skal be med ånden, men også med forstanden; jeg skal lovsynge med ånden, men også med forstanden.
 • Offentlig Privat Det går for det samme
  (1 Kor 14:26) Hva mener jeg da, søsken? Jo, når dere kommer sammen, har én en salme, en annen et ord til lærdom, én har en åpenbaring, én har tungetale, en annen har tydningen. Men la alt tjene til å bygge opp.
 • Gud Mennesker Engler
  (1 Kor 14:2) For den som taler i tunger, taler ikke for mennesker, men for Gud. Ingen kan forstå ham, for han taler hemmeligheter ved Ånden.
 • De blir slitne De får bønnesvar De bygger opp seg selv
  (1 Kor 14:4) Den som taler i tunger, oppbygger seg selv, men den som taler profetisk, bygger opp menigheten.
 • Hjelpe oss til å bli mer opplagt Hjelpe oss til å be rett Hjelpe oss når vi skal vitne
  (Rom 8:26) På samme måte kommer også Ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk uten ord.