Test for sesjon 10 som omhandler
Hvordan jeg kan vokse og utvikle min tro

 • Skriv inn ditt navn her

 • Skriv inn din e-mail adresse her

 • Skriv inn det landet hvor du er akkurat nå
 • Alle mennesker Den troende Den vantro
  (Rom 1:17) For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, slik det står skrevet: Den rettferdige skal leve ved tro.
 • Håp Sinne Syn
  (2 Kor 5:7) For vi vandrer i tro, uten å se.
 • vet kan vite ser
  (Hebr 11:1) Troen er et pant på det vi håper, et bevis for det vi ikke ser.
 • Helbredet Frelst Overvinnere
  (Efeserne 2:8) For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave.
 • Vise Slappe Spedalske
  (Jakob 1:5-8) 5 Om noen blant dere mangler visdom, skal han be til Gud, som villig og uten å bebreide gir til alle, og han skal få. 6 Men han må be i tro, uten å tvile. For den som tviler, ligner en bølge på havet som drives og kastes hit og dit av vinden. 7 Ikke må et slikt menneske vente å få noe av Herren, 8 splittet som han er, og ustø i all sin ferd.
 • komme fram for lovsynge være til glede for
  (Hebr 11:6) Uten tro er det umulig å være til glede for Gud. For den som trer fram for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham.
 • Noe Ganske mye Alt
  (Mark 9:23) «Om det er mulig for meg?» svarte Jesus. «Alt er mulig for den som tror.»
 • Man ber mye Man faster Man leser i bibelen
  (Rom 10:17) Så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord.
 • Bønn Evangelisering Tale
  (2 Kor 4:13) Vi har den samme troens Ånd som det står skrevet om: Jeg trodde, derfor talte jeg. Også vi tror, og derfor taler vi.
 • Hånd skriver Gave viser Munn bekjenner
  (Rom 10:8-9) 8 Men hva sier den? Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Dette er troens ord, det som vi forkynner. 9 For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst.
 • Gud skal gi det Tror det han sier Andre skal hjelpe han
  (Mark 11:22-23) 22 Og Jesus svarte dem: «Ha tro til Gud! 23 Sannelig, jeg sier dere: Om noen sier til dette fjellet: ‘Løft deg og kast deg i havet!’ og han ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier, vil skje, da skal det også gå slik.
 • er en hemmelighet for alle er kun Gud som kjenner til taler munnen
  (Matteus 12:34) Ormeyngel! Hvordan kan dere si noe godt, dere som er onde? For det hjertet er fullt av, det sier munnen.