Test for sesjon 12 som omhandler
Hvordan leve et overvinnende kristenliv

 • Skriv inn ditt navn her

 • Skriv inn din e-mail adresse her

 • Skriv inn det landet hvor du er akkurat nå
 • Medium kvalitet God kvalitet Overflod av liv
  (Joh 10:10) Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod.
 • Hver gang vi har kamp Aldri Alltid
  (2 Kor 2:14) Men Gud være takk, som i Kristus alltid fører oss fram i triumftog og gjennom oss sprer duften av kunnskapen om ham overalt.
 • En som av og til taper og av og til vinner En dåre En taper En vinner
  (Rom 8:37) Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss.
 • Et liv i middelmådighet Et liv i seier Tilbakegang
 • Veldig mye Ingen ting Alt
  (Fil 4:13) Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.
 • Veldig mye Ingen ting Regjere
  (Rom 5:17) Døden fikk herredømme på grunn av ett menneskes fall. Hvor mye mer skal da ikke de som tar imot Guds store nåde og rettferdighetens gave, eie livet og få herredømme ved den ene, Jesus Kristus.
 • Veldig mye Gi deg alt du trenger Ingen av disse alternativene
  (Fil 4:19) Så skal min Gud, som er så rik på herlighet i Kristus Jesus, gi dere alt dere trenger.
 • Lysets kongerike Mørkets makt Kombinasjon mellom lysets og mørkets kongerike
  (Kol 1:13) For han har fridd oss ut av mørkets makt og ført oss over i sin elskede Sønns rike.
 • Alle De som ikke er født på nytt De som er født på nytt
  (Joh 3:3) Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike.»
 • Rettferdighet, fred og glede Tilgivelse, bønn og helbredelse Mat, drikke og underholdning
  (Rom 14:17) For Guds rike består ikke i mat og drikke, men i rettferdighet, fred og glede i Den hellige ånd.
 • Sluke oss Forvirre oss Ingen ting
  (1 Pet 5:8) Vær edru og våk! Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke.
 • Gi oss glede, fred og håp Lyve, forvirre og omvende Stjele, drepe og ødelegge
  (Joh 10:10) Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod.
 • Gi oss glede, fred og håp Gjøre ende på djevelens gjerninger For at vi skulle slippe å gjøre noe
  (1 Joh 3:8) Den som gjør synd, er av djevelen, for djevelen har syndet fra begynnelsen av. Og det var for å gjøre ende på djevelens gjerninger at Guds Sønn åpenbarte seg.
 • Ingen ting, det er pastorene og predikantenes jobb å gjøre noe med dem Ingen ting, det er vår jobb å gjøre noe med dem Kledde dem nakne og stilte dem fram til spott og spe
  (Kol 2:15) Han kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem fram til spott og spe da han viste seg som seierherre over dem på korset.
 • Her på jorden Det er umulig å si Ved Guds høyre hånd, over alle makter og åndskrefter
  (Ef 1:20-22) 20 Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen, 21 over alle makter og åndskrefter, over alt velde og herredømme og over alle navn som nevnes kan, ikke bare i denne tid, men også i den kommende. 22 Alt la han under hans føtter, og ham, hodet over alle ting, ga han til kirken,
 • Vi som tror på Jesus Kun de som er pastorer og predikanter Ingen, det har kun Jesus Kristus
  (Mark 16:17) Og disse tegnene skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål,
 • Vi skal klare oss til vi kommer til himmelen Han som er i deg er større enn han som er i verden Vi kommer til å ligge under for presset fra djevelen
  (1 Joh 4:4 ) Men dere, mine barn, er av Gud og har seiret over dem. For han som er i dere, er større enn han som er i verden.
 • Slapp av og overlat kampen til de andre Våk og be stadig Underordne oss Gud og stå djevelen imot
  (Jak 4:7) Så vær da lydige mot Gud! Men stå djevelen imot, så skal han flykte fra dere.
 • Vik bak meg Det står skrevet Jeg er redd
  (Matt 4:1-11) Jesus ble så av Ånden ført ut i ødemarken for å bli fristet av djevelen. 2 Han fastet i førti dager og førti netter og ble til sist sulten. 3 Da kom fristeren til ham og sa: «Er du Guds Sønn, så si at disse steinene skal bli til brød!» 4 Jesus svarte: «Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn.» 5 Da tok djevelen ham med til den hellige byen, stilte ham ytterst på tempelmuren 6 og sa: «Er du Guds Sønn, så kast deg ned herfra! For det står skrevet: Han skal gi englene sine befaling om deg. Og: De skal bære deg på hendene så du ikke støter foten mot noen stein.» 7 Men Jesus sa til ham: «Det står også skrevet: Du skal ikke sette Herren din Gud på prøve.» 8 Så tok djevelen ham med seg opp på et meget høyt fjell og viste ham alle verdens riker og deres herlighet 9 og sa: «Alt dette vil jeg gi deg dersom du faller ned og tilber meg.» 10 Da sa Jesus til ham: «Bort fra meg, Satan! For det står skrevet: Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.» 11 Da forlot djevelen ham, og se, engler kom og tjente ham.
 • Mye bibellesning Bønn Bekjennelsen (uttalelse av ord)
  (Åp 12:11) De har seiret over ham ved Lammets blod og ved det ordet de vitnet, og de hadde ikke livet så kjært at de ikke ville gå i døden.
 • Mitt eget Min pastors Jesus Kristus
  (Luk 10:17) De syttito kom glade tilbake og sa: «Herre, til og med de onde åndene er lydige når vi nevner ditt navn!»